Aanbod voor professionals & organisaties

Partner van professionals en organisaties

Waar je ook werkt, je doet dat veelal niet alleen maar in een groep van mensen. Ook al sta je alleen in een labo of zit je alleen op een bureau, je maakt altijd deel uit van een team en een organisatie, een groep van mensen. Een groep functioneert tegelijkertijd op twee niveaus: een taakniveau (wat men samen doet) en een sociaal-emotioneel niveau (de manier waarop men met elkaar omgaat tijdens de uitvoering van de taak). Als we willen dat een organisatie efficiënt functioneert is het belangrijk om met deze twee aspecten rekening te houden. Als de sfeer in een team goed is, kan er ook goed aan de taak gewerkt worden. Als er constant spanningen zijn in een organisatie gaat dit ten koste van effectiviteit en efficiëntie. Veel organisaties hebben dat al lang begrepen en investeren ook in het sociaal-emotionele niveau. Wij willen teams en organisaties hierin begeleiden en ondersteunen. We baseren ons hiervoor op onze klinische expertise en onze kennis van de psychologie, de gedragstherapie en de groepsdynamica.

In de gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt en omgekeerd. Zo komen we vaak in vicieuze cirkels terecht. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Binnen de gedragstherapie werden diverse methoden ontwikkeld om handelplannen uit te werken en te implementeren op niveau van het individu, de interactie tussen individuen en de organisatie. Deze geven ons belangrijke handvatten om veranderingsprocessen te initiëren en te consolideren.

Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in groepen en vormt zo de verbindende schakel tussen de psychologie en de sociologie. Onderwerp van studie zijn : ontwikkeling van groepen, normen en regels van groepen, groepsprocessen, communicatieve processen, .... Communicatie vormt de belangrijkste vorm van interactie in groepen en dient twee hoofdfuncties: het zakelijke (meedelen van inhoudelijke informatie) en het relationele (regelen van onderlinge betrekkingen). Groepen ontwikkelen communicatiepatronen en regels en normen over hoe er met de taak moet omgegaan worden. Al deze aspecten van groepen zijn belangrijk om in oogschouw te nemen als we veranderingsprocessen willen implementeren en ondersteunen.

Met onze klinische expertise, wetenschappelijke inzichten en theoretische modellen, gaan wij met teams en organisaties aan de slag om ‘wellbeing' te bevorderen en zo het functioneren van het team en/of de organisatie te bevorderen. Wij doen dat middels een interactieve samenwerking met het team en de organisatie.

Ontdek ons aanbod: