Laatste nieuws

 

Contact

adres
Stationsstraat 32a
3800 Sint-Truiden
email
info@de-facto.be

download de folder

Deontologie en beroepsgeheim

Psychologen die actief zijn in België zijn gebonden aan de deontologische code voor Belgische psychologen . Hieronder vind je de voornaamste krachtlijnen ervan.

Informatie

Als mogelijke cliënt van een psycholoog heb je recht op duidelijke, voorafgaandelijke informatie ove de aard en de kostprijs van de hulpverlening en over je eigen rechten in de context van die hulpverlening.

Vrijwilligheid

Een psycholoog kan alleen maar hulp verlenen aan wie vrijwillig met die hulpverlening instemt. Enkel wanneer een rechter iemand ertoe dwingt zich psychologisch te laten helpen, kan een psycholoog op dat principe een uitzondering maken en de persoon in kwestie alsnog als cliënt aanvaarden.

Beroepsgeheim

Alle informatie die een psycholoog over zijn cliënt verwerft, valt onder het beroepsgeheim. Er wordt strikt vertrouwelijk mee omgegaan. Worden er toch gegevens met derden uitgewisseld (bv. met je huisarts, andere betrokken hulpverleners, gezinsleden), dan gebeurt dat pas nadat je nadrukkelijk en goed geïnformeerd met die uitwisseling hebt ingestemd. In een zeer beperkt aantal gevallen bestaat er ook een meldingsplicht. In principe kan enkel een rechter het beroepsgeheim van een psycholoog doorbreken.

Dossier

Een psycholoog houdt voor iedere cliënt een beveiligd vertrouwelijk dossier bij. Het kan administratieve gegevens, gegevens over de hulpverlening en onderzoeksresultaten bevatten. Als cliënt heb je recht op toegang tot dat dossier. Je kan het dus zo gewenst opvragen en inkijken.
Voor meer informatie over de deontologie van de psycholoog en over het beroep van psycholoog kan je terecht op de website van de Belgische Federatie van Psychologen .