Laatste nieuws

 

Contact

adres
Stationsstraat 32a
3800 Sint-Truiden
email
info@de-facto.be

download de folder

Missie en visie

‘De Facto' betekent ‘in de praktijk' en staat voor een concrete, transparante, wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening aan individuen, teams en organisaties op vlak van: persoonlijke groei, probleemoplossing, teamfunctioneren en organisatieontwikkeling.

Missie

De Facto wil het functioneren van mensen bevorderen en daartoe bijdragen aan het verhogen van ‘wellbeing' op niveau van het individu, binnen de relaties met anderen (koppel, gezin, collega's) of in de context van een team of organisatie. 

Visie

Wij trachten onze missie te verwezenlijken door:

  • oplossingen te zoeken op maat en afgestemd op de noden
  • vanuit een grondige probleemanalyse, een actieplan op te stellen en handvatten aan te reiken zodat er terug een perspectief komt
  • ondersteuning en begeleiding te bieden bij de implementatie van de voorgestelde acties en het veranderingsproces
  • permanente evaluatie en bijsturing van de processen

Hiertoe vertrekken wij steeds van de wetenschappelijke studie van gedrag van mensen in interactie met hun omgeving en expliciteren we hoe we dat gedrag kunnen begrijpen en veranderen. In onze praktijkvoering doen wij wat werkt, wij werken ‘evidence based'. Wij baseren ons op wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en psychopathologie, de gedragstherapie en de groepsdynamica.

Onze praktijkvoering is steeds op maat en transparant. Ze vertrekt van een interactieve samenwerking met de cliënt, het team of de organisatie. Wij vinden het heel belangrijk om mensen voldoende te informeren (informed consent) zodat ze zelf keuzes kunnen maken en deze kunnen toetsen aan onze wetenschappelijke inzichten en theoretische modellen. Wij streven naar langdurige verandering maar houden onze interventies zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Wij werken nauw samen met artsen, verwijzers en andere betrokken professionals, steeds met inachtneming van beroepsgeheim, privacy en patiëntenrechten. Wij waarborgen uiterste discretie en respect voor persoonlijke waarden en overtuigingen.