Annelies Coppejans, klinisch psycholoog

lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), en in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie (902116845)

doelgroep: volwassenen en ouderen

werkdomeinen: rouwverwerking, ouder worden, omgaan met ziekte en verlies van functies, emotionele problemen, stress en spanningen, grenzen stellen, verslaving

werkwijze: individuele begeleiding vanuit cliëntgerichte invalshoek, aangevuld met elementen die aanleunen bij de gedragstherapeutische inzichten

bereikbaarheid: bereikbaar om een eerste afspraak te maken via gsm 0492 06 29 54, bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: annelies.coppejans@de-facto.be