Sandy Van De Sande, klinisch psycholoog

lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen) en in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie

ervaring in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin binnen een medisch-psychiatrische context, zowel diagnostiek als therapie; specifieke ervaring rond autisme; kortdurende opleiding speltherapie; sedert 2002 Meester in de muziek

doelgroep: kinderen, jongeren (0 tot 16 jaar) en hun gezin

werkdomeinen: psychodiagnostiek (observatie, intelligentie-bepaling, neuropsychologisch onderzoek o.a. bij ADHD en autismespectrumstoornissen, belevingsonderzoek); psycho-educatie; individuele en/of gezinsgerichte (cognitieve) gedragstherapie bij gedrags- en emotionele problemen, ook speltherapie; opvoedingsondersteuning; (individuele) sociale vaardigheidstraining; rouw- en traumaverwerking; begeleiding bij psychosomatische klachten; begeleiding bij hoogbegaafdheid; muziektherapie bij autismespectrumstoornissen

werkwijze: individuele- en gezinsgesprekken volgens het gedragstherapeutische proces; d.m.v. spel werken rond gedachten, gevoelens en gedragingen (speltherapie)

bereikbaarheid:bereikbaar op het nummer 0474/248.177, bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: sandy.vandesande@de-facto.be