Filip Coeck, klinisch psycholoog, gedragstherapeut

lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie), erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 851-109-555

ambulante praktijk sedert 2010; eveneens werkzaam in een psychiatrisch ziekenhuis op een dagtherapie afdeling voor angst, depressie, verwerkingsmoeilijkheden en/of problemen met hanteren van emoties, zelfbeeld en relaties; voorheen 7 jaar ervaring op de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ)

Volgde postacademische opleiding in Gedragstherapie (KUL) en Psychodiagnostiek (UG), alsook bijkomende specialisaties in Burn-out" (The Human Link), Insomnie" (BASS: Belgian Association for Sleep research and Sleep Medicine), Acceptance and Commitment Therapie (Allegre) en Schematherapie (Schematherapie Vlaanderen)

doelgroep: (jong)volwassenen

werkdomeinen: depressie en bipolaire aandoeningen, angst- en stressgerelateerde aandoeningen, burn-out, slaapproblemen, rouwverwerking en levensfaseproblematieken; persoonlijkheidsproblematieken

werkwijze: individuele psychotherapie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, voornamelijk Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en Schematherapie. Aan de hand van een aantal verkennende gesprekken worden de verschillende klachtendomeinen in kaart gebracht. In overleg met cliënt wordt na deze grondige probleemanalyse een eerste klachtendomein geselecteerd waarvoor een behandelplan wordt opgesteld. Cognitieve gedragstherapie werkt met concrete doelstellingen die regelmatig geëvalueerd worden

bereikbaarheid: bereikbaar op het nummer 0474/249.452 en bij antwoordapparaat kan u steeds een boodschap inspreken. Email: filip.coeck@de-facto.be