Contact en werkwijze

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (door uw arts, specialist, school, clb,...) terecht in onze groepspraktijk. Voor vragen of het maken van een afspraak kan u rechtstreeks contact opnemen met de gewenste psycholoog (klik hier voor de lijst van psychologen).

U kan zich ook aanmelden voor een afspraak via de contactpagina. Zo wordt u rechtstreeks in onze planning opgenomen. Wij houden u dan telefonisch of via email verder op de hoogte over uw afspraak. Via de contactpagina kan u ook een algemene informatievraag stellen.

We starten elke begeleiding steeds met een intakegesprek. Dit gesprek is erop gericht om uw hulpvraag, verwachtingen en doelen te bespreken en resulteert in een advies. Na analyse van uw klachten of moeilijkheden, reiken we u in een aantal gesprekken handvatten aan om hier anders mee om te gaan.